Reklamasjon

Iflg. Forbrukerkjøpsloven (fjel.) § 30 kan selger kun kreve betaling for undersøkelse som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon, dersom selger har gjort forbruker uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader.

Les gjerne mer om lov om forbrukerkjøp her.

Ved innsendelse av skjemaet under bekrefter jeg/vi å ha blitt gjort oppmerksom på følgende:

  • Reklamasjoner som ikke viser seg å være reklamasjon vil bli belastet iht. VVS Gruppen AS sine generelle salgs- og leveringsbetingelser.
  • Hvis undersøkelsen og utførelsen viser at reklamasjonen ikke er reklamasjon, belastes både tiden for undersøkelse og utførelse.

 

Reklamasjon kan for forbrukere skje senest 5 år etter overtagelse, eller fra tidspunktet hvor hele eller deler av leveransen er tatt i bruk. Reklamasjon av et produkt som viser seg å være ubegrunnet, pga. manglende service, feil bruk og/eller håndtering o.l., vil bli belastet i henhold til VVS Gruppen AS sine gjeldende servicesatser.

Dette i de tilfeller hvor rørlegger/faglig leder/leverandøren av saklig grunn avslår garanti på produktet

Du vil kunne laste opp bilder fra din PC/MAC/tablet/telefon nederst i skjemaet.