Håndtrykk Håndverkerklagenemnda.jpg article

Håndverkerklagenemnda

Hvis du ønsker å klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi en klage til:

Håndverkerklagenemnda
Postboks 5480 Majorstuen
0305 Oslo 
Alternativt:
 
Forbrukerrådet
Postboks 463 Sentrum
0105 Oslo
 
Når du sender klagen til nemnda skal du informere om vår e-postadresse (post@vvsgruppen.no).

BEHOV FOR RØRLEGGER?

Vår døgnvakt hjelper deg når uhellet er ute!