-Når uhellet er ute

Ved behov for akutt hjelp utenfor normal arbeidstid, kontakt oss på vakttelefon;

948 80 836

Vi har egen vaktordning med 1 servicetekniker tilgjengelig til alle døgnets tider!

I  fyringssensongen har 2 serviceteknikere tilgjengelig 24 timer i døgnet.

Du er i sikre hender, vi bistår årlig med over 400 hastesaker utenom normal åpningstid.