-Vi er miljøbevisst!

Vår politikk er å beskytte miljøet både gjennom egne handlinger, og gjennom samarbeidet med våre leverandører.
Kvalitetssystemer vi har som sikrer dette,  tilfredsstiller kravene i NS – EN ISO 14001:2004
Vi leverer alle våre anlegg med minimale miljø-påvirkninger.

Mer info om dette? Ta kontakt med oss i dag!